Đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch

1) Công An, An Ninh khu vực núi Cấm.

Công an xã An Hảo / Đồn CAKV Lâm Viên - Núi Cấm

(0296) 3760371 - (0296) 3760755